Το Patrasmarket.gr σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και επιδιώκει να τα προστατεύσει. Δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας χρησιμοποιώντας μόνον πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς νόμιμα (σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και το Ν. 3471/2006).

Το παρόν κείμενο σας ενημερώνει σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι λάβατε γνώση του παρόντος και αποδέχεστε στο σύνολό της αυτήν την Πολιτική. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, είτε εν μέρει είτε συνολικά, απέχετε από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.

Για την απλή περιήγηση στο Patrasmarket.gr δεν χρειάζεται να δώσετε καμία προσωπική πληροφορία. Μόνο αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος θα σας ζητηθούν να δώσετε προσωπικά δεδομένα όπως τηλ. email κ.α. ώστε να κάνετε χρήση ορισμένων υπηρεσιών.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα όπως τηλ. email κ.α. χρησιμοποιούνται για αποστολή πληροφοριών, για σκοπούς ενημέρωσης της Εταιρίας ή τρίτων οι χρήστες συναινούν εκ των προτέρων σε αυτήν τη χρήση. Δεν πουλάμε ούτε διαθέτουμε οποιαδήποτε Προσωπικά Στοιχεία σε άλλους οργανισμούς ή εταιρείες. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή να διαπιστωθεί απάτη ή κάτω από ειδικές συνθήκες στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος.

Cookies

Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αβλαβή προς κάθε λογισμικό/λειτουργικό αρχεία (text files), που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών, την αναγνώριση χρηστών κλπ και για να έχουμε την δυνατότητα να σας στέλνουμε περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα σας